หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กงไกรลาศ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ครับ ^-^
 
 
เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
 
ความหมายของคำว่า “กงไกรลาศ” “กง” หมายถึง กงล้อธรรมจักรของศาสนาพุทธ “ไกรลาศ” หมายถึง สีขาว ดังนั้น อำเภอกงไกรลาศ จึงหมายถึง “กงล้อธรรมจักรสีขาวบริสุทธิ์” ชุมชนดั้งเดิมเป็นคนไทยในพื้นที่ที่อยู่ กระจัดกระจายตามพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากอำเภอกงไกรลาศ มีทำเลดี เป็นที่ราบลุ่ม ต่อมาจึงมีคนเชื้อสายจีน และลาวโซ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ด้วย ชุมชนเดิมจะอาศัยอยู่บริเวณบ้านหางตลาด และตำบลป่าแฝก ส่วนบริเวณบ้านน้ำเรื่อง ตำบลท่าฉนวน บ้านเนินหว้าและตำบลกง
  ส่วนใหญ่จะเป็นพวกลาวโซ่ง ที่อพยพมาจากจังหวัดลพบุรีโดยทางเรือ และประมาณ 40 ปีที่ผ่านมามีบางส่วนที่อพยพมาจากจังหวัดสิงห์บุรี สุพรรณบุรี โดยทางบก นอกจากนี้ยังมีชาวจีนมาประกอบอาชีพค้าขายและต่อมาอพยพมาตั้งถิ่นฐานในอำเภอกงไกรลาศ เป็นการถาวรอีกด้วย ทำให้คนในตลาดส่วนใหญ่เป็นพวกที่มีเชื้อสายจีนจนถึงในยุคปัจจุบัน
 
ประวัติหน่วยงาน
 
เทศบาลตำบลกงไกรลาศ เดิมเป็นสุขาภิบาล ซึ่งจัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2499 ตามพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้า 84 เล่ม 73 ตอนที่ 60 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2499 โดยมีนายเอื้อน รงค์ทอง เป็นประธานกรรมการสุขาพิบาลกงไกรลาศคนแรก ต่อมาสุขาภิบาลกงไกรลาศ ได้ยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ตามผลแห่งพระราชบัญญัต ิเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 166
  ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ คือ นายชวนินทร์ เพมะ ตั้งแต่วันที่ยกฐานะเป็นเทศบาล
 
ตราสัญลักษณ์
 
ประวัติรูปตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลกงไกรลาศ เป็นรูปพระนารายณ์ประทับอยู่บนพระแท่นที่มี พระธรรมจักรอยู่ด้านหลัง ใต้ต้นโพธิ์ พระกรขวาทรงพระขรรค์ พระกรซ้ายทรงพานรัฐธรรมนูญ ความหมายของตราสัญลักษณ์คือ ความร่มเย็นเป็นสุข
 
ที่ตั้ง
 
เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ตั้งอยู่เลขที่ 151/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เทศบาลกงไกรลาศตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของ อำเภอกงไกรลาศ ห่างจากอำเภอเมืองสุโขทัยไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนสิงหวัฒน์) ตำบลกงไกรลาศ มีพื้นที่ประมาณ 4.75 ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกง
 
 
แผนที่
 
เขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
เขตพื้นที่ของ
อบต.กง
ตำบลบ้านกร่าง
เขตพื้นที่ของ
อบต.ดงเดือย
เขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกง
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,162 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 1,979 คน คิดเป็นร้อยละ 47.55
  หญิง จำนวน 2,183 คน คิดเป็นร้อยละ 52.45
ความหนาแน่นเฉลี่ย 876.21 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
เขตการปกครองของเทศบาลตำบลกงไกรลาศ ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน ได้แก่
  1. ตำบลบ้านกร่าง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2
  2. ตำบลกง หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10 (บางส่วน)
  3. ตำบลป่าแฝก หมู่ที่ 1 (บางส่วน)
  จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลกงไกรลาศ เต็มทั้งหมู่บ้าน มี 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกร่าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง และหมู่ที่ 9 ตำบลกง
  จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลกงไกรลาศ เต็มบางส่วนมี 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแฝก และหมู่ที่ 10 ตำบลกง
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 ป่าแฝก 25 31 56 21
2 บ้านกร่าง 404 418 822 324
3 บ้านกร่าง 889 949 1,838 1,092
4 กง 304 386 690 255
5 กง 357 399 756 284
รวม 1,979 2,183 4,162 1,976
 
ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกงไกรลาศ
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170 โทรศัพท์ : 055-691-158 โทรสาร : 055-691-158 ต่อ 0
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
จำนวนผู้เข้าชม 41,298 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-9816
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10